Dojednáno – úsekové měření nebude!

Úsekové měření v Husovickém tunelu NEBUDE! ❌ Dnes jsem o tom jednal s Petrem Kratochvílem, radním města Brna pro dopravu. 

Potvrdil, že instalace kamer byl projekt ŘSD, nicméně Brno této funkce nevyužije. Petr nechce, stejně jako my, jakkoli více zatěžovat dopravu ve městě, která už dost trpí opravami. Ovšem i nadále je prioritou bezpečnost, proto mimo jiné vznikla skupina pro bezpečnost dopravy, jejíž jsem členem.

Budu se opakovat, ale musím to uvést znovu. Porušení maximální povolené rychlosti je minimální příčinnou vzniku dopravních nehod, proto úsekové měření pomáhá spíše rozpočtu města, než samotným řidičům!