Hlasování na březnovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/15

Krátce přerušeno dnešní zasedání zastupitelstva kvůli jednání bezpečnostní rady města Brna. Tématem je samozřejmě koronavirus, ale hlavně žádnou paniku. Informace o návštěvě brněnského nočního klubu nakaženou ženou byl hoax.

Rozhodlo se, že není nutné rušit velké akce jako veletrhy, plesy, koncerty apod. Nejdůležitější je dodržovat základní hygienické návyky, ale to platí i pro obyčejnou chřipku.

Prostě si myjte častěji ruce, a to hlavně před jídlem. Bez umytých rukou si také nesahejte do obličeje….Konec koronavirusového hlášení a jdeme pokračovat v jednání. Nejdůležitější je především souhrnný rozpočet města včetně příspěvkových organizací nebo novela vyhlášky o nočním klidu.

 1. Bod č. 1 – ověřovatelé zápisu Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 2. Bod č. 1 – program – hlasování o stažení bodu č. 18, 34, 42, 43, 67, 79, 84, 86 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 3. Bod č. 1 – program – hlasování o zařazení bodu č. 92, 93, 94 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 4. Bod č. 1 – program Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 5. Bod č. 4 – hlasování o návrhu p. Fišera Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek – pro
 6. Bod č. 4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek – pro
 7. Bod č. 5 Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2020 – pro
 8. Bod č. 6 – 3 přísp. organizace Schválené rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem Brnem – pro
 9. Bod č. 6 – řádek č. 13 Schválené rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem Brnem – pro
 10. Bod č. 6 Schválené rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených městem Brnem – pro
 11. Bod č. 7 Poskytování příspěvků členům Zastupitelstva města Brna – pro
 12. Bod č. 8 Návrh Protokolu č. 66 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace – pro
 13. Bod č. 9 – 1. část Žádost městské části Brno-Kohoutovice o souhlas s použitím části disponibilního zisku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu – zdržel se
 14. Bod č. 9 – 2. část Žádost městské části Brno-Kohoutovice o souhlas s použitím části disponibilního zisku z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství k jinému účelu – pro
 15. Bod č. 10 Návrh rozpočtového opatření – změna rozpočtového zatřídění transferů z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, schválených městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2020 – pro
 16. Bod č. 11 Návrh rozpočtového opatření – zapojení Fondu rezerv a rozvoje města k financování běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB – pro
 17. Bod č. 12 Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB březen 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 18. Bod č. 13 Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2020 – pro
 19. Bod č. 14 Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2020 a návrh rozpočtového opatření – pro
 20. Bod č. 15 Návrh na poskytnutí individuální dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje – pro
 21. Bod č. 16 Návrh na poskytnutí individuální dotace Armádě spásy v České republice, z. s., na projekt Posílení personálních kapacit projektu Prevence bezdomovectví v Brně – pro
 22. Bod č. 17 Návrh na poskytnutí individuální dotace Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., na projekt Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj – pro
 23. Bod č. 19 Návrh na poskytnutí individuální dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. na projekt Partnerství Asociace NNO JMK a statutárního města Brna 2020 – pro
 24. Bod č. 20 Návrh na poskytnutí investičních dotací v programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 25. Bod č. 21 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast životního prostředí na rok 2020 – pro
 26. Bod č. 22 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Nebe plné hvězd 2020; návrh rozpočtového opatření – pro
 27. Bod č. 23 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 28. Bod č. 24 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 29. Bod č. 25 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 30. Bod č. 26 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2020 – pro
 31. Bod č. 27 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 32. Bod č. 28 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 33. Bod č. 29 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na mezinárodní aktivity v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 34. Bod č. 30 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na účast v projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 35. Bod č. 31 Účinkování Divadla Husa na Provázku v New Yorku – návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 36. Bod č. 32 – stažení bodu Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci z důvodu navýšení provozních nákladů organizace – návrh rozpočtového opatření – proti
 37. Bod č. 32 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci z důvodu navýšení provozních nákladů organizace – návrh rozpočtového opatření – pro
 38. Bod č. 33 Návrh na snížení neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci a na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 pro společnost Společně, o. p. s. – návrh rozpočtového opatření – pro
 39. Bod č. 35 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol – návrh rozpočtového opatření – pro
 40. Bod č. 36 Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření – pro
 41. Bod č. 37 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Ptačímu centru o. p. s. na zajištění činnosti záchranné stanice Ptačí centrum o. p. s. v roce 2020 – pro
 42. Bod č. 38 – stažení bodu Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 pro společnost GERONIMO s. r. o. na realizaci projektu TrutnOFFBrnoOn Open Air Festival 2020 – návrh rozpočtového opatření – zdržel se
 43. Bod č. 38 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 pro společnost GERONIMO s. r. o. na realizaci projektu TrutnOFFBrnoOn Open Air Festival 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 44. Bod č. 39 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na pořízení vozidlových komunikačních jednotek pro preferenci IZS v křižovatkách – pro
 45. Bod č. 40 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování nákupu nového automobilového žebříku – pro
 46. Bod č. 41 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje – pro
 47. Bod č. 44 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – březen 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 48. Bod č. 45 Projekt „Kontaktní místo pro bydlení v Brně“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření – pro
 49. Bod č. 46 Projekt „Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 50. Bod č. 47 Projekt „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 51. Bod č. 48 Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ – posouzení projektu – pro
 52. Bod č. 49 Návrh na uzavření dohody o splátkách dluhu za nájem bytu č. 4 v domě Pekařská 429/52 – pro
 53. Bod č. 50 Záměr prodeje bytového domu Jiráskova 10 včetně pozemků – pro
 54. Bod č. 51 Návrh prodeje domovního celku Jugoslávská 152, 154 včetně pozemků – pro
 55. Bod č. 52 Záměr prodeje volné vymezené nebytové jednotky č. 586/14 v bytovém domě Nové sady 22 – pro
 56. Bod č. 53 Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-střed, pozemku p. č. 1141, jehož součástí je stavba č. pop. 289, bytový dům Křenová 6, vše k. ú. Trnitá – pro
 57. Bod č. 54-55 – pro
 58. Bod č. 56 Návrh prodeje pozemku p. č. 513/2 v k. ú. Stránice – nabídkové řízení – pro
 59. Bod č. 57 Návrh prodeje pozemku p. č. 643/22 k. ú. Starý Lískovec – pro
 60. Bod č. 58 – hlasování o návrhu pí Karasové Návrh prodeje pozemku p. č. 9149/11 v k. ú. Židenice – proti
 61. Bod č. 58 Návrh prodeje pozemku p. č. 9149/11 v k. ú. Židenice – pro
 62. Bod č. 59 – stažení bodu Návrh prodeje pozemků v k. ú. Bystrc a návrh na zřízení služebností – zdržel se
 63. Bod č. 60 Návrh prodeje pozemků p. č. 5457, 5458 v k. ú. Bystrc – nabídkové řízení – pro
 64. Bod č. 61 Návrh prodeje částí pozemku p. č. 3599 k. ú. Řečkovice – pro
 65. Bod č. 62 Návrh prodeje části pozemku p. č. 8/4 v k. ú. Jehnice – pro
 66. Bod č. 63 Návrh nabytí pozemku p. č. 1635/20 v k. ú. Komín – pro
 67. Bod č. 64 Návrh nabytí pozemku p. č. 5083 v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky – pro
 68. Bod č. 65 Návrh nabytí pozemků p. č. 1749/68, p. č. 1749/77 a p. č. 1903/27 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa – nová stavba“ – pro
 69. Bod č. 66 Návrh nabytí pozemků p. č. 1327/4, 1327/72, 1327/73, 1327/74, 1327/75, vše v k. ú. Staré Brno – pro
 70. Bod č. 68-76 – pro
 71. Bod č. 77 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1592 v k. ú. Černovice – pro
 72. Bod č. 78 Návrh směny pozemku p. č. 515/1 za pozemek p. č. 515/7 v k. ú. Kohoutovice při ul. Výletní – pro
 73. Bod č. 80 Návrh směny části pozemku p. č. 3949/2 k. ú. Líšeň za část pozemku p. č. 3672 v k. ú. Líšeň – pro
 74. Bod č. 81 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 2621/1, 2628/26, 2628/28, 4114/3 v k. ú. Komín – pro
 75. Bod č. 82 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno–Chrlice, části pozemku p. č. 7 v k. ú. Chrlice – pro
 76. Bod č. 83 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno–Maloměřice a Obřany, pozemku p. č. 401/9 v k. ú. Obřany – pro
 77. Bod č. 85 Návrh na postoupení pohledávek za užívání pozemku p. č. 484/2 a části pozemku p. č. 486, oba v k. ú. Město Brno – pro
 78. Bod č. 59 Návrh prodeje pozemků v k. ú. Bystrc a návrh na zřízení služebností – pro
 79. Bod č. 87 Regulační plán V Aleji, k. ú. Holásky – Návrh na vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy – pro
 80. Bod č. 88 Změna Územního plánu města Brna B1/17-CM, MČ Brno–Líšeň, MČ Brno–Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno – Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy – pro
 81. Bod č. 89 Změna Územního plánu města Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, k. ú. Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV – Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy – pro
 82. Bod č. 91 Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení – B19/11-II/Z, B65/15-0/Z, B119/15-0/Z, B122/15-0/2/Z a B124/15-0/Z – Vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení – pro
 83. Bod č. 90 Změny Územního plánu města Brna 2020 – B19/11-II/2020, B65/15-0/2020, B119/15-0/2020, B122/15-0/2/2020 a B124/15-0/2020 – Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem – pro
 84. Bod č. 92 Poskytnutí dotací v dotačním programu celoroční činnost hudebních klubů v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 85. Bod č. 93 Jihomoravský filmový nadační fond – Poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu – pro
 86. Bod č. 94 Poskytnutí věcného daru – pro
 87. Bod č. 3 – pokračování jednání Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání) – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *