Hlasování na lednovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/13

 1. Bod č. 1 – ověřovatelé zápisu Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 2. Bod č. 1 – program – hlasování o stažení bodu č. 8, 26 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 3. Bod č. 1 – program – hlasování o zařazení bodu č. 42, 43, 44 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 4. Bod č. 1 – program Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 5. Bod č. 6 Přehled účastí na schůzích výborů ZMB – pro
 6. Bod č. 7 Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a členů výborů/komisí nečlenů Zastupitelstva města Brna – pro
 7. Bod č. 9 Návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace – pro
 8. Bod č. 10 Návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ-SPORT, a. s. – pro
 9. Bod č. 11 Návrh Protokolu č. 64 a návrh Protokolu č. 65 o vynětí a předání majetku statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – pro
 10. Bod č. 12 – hl. o vystoupení zástupců spolku Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Rada pro zelené střechy, z. s., na podporu projektu Festival architektury 2020, návrh smlouvy o poskytnutí dotace – pro
 11. Bod č. 12 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Rada pro zelené střechy, z. s., na podporu projektu Festival architektury 2020, návrh smlouvy o poskytnutí dotace – pro
 12. Bod č. 13 Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora tvorby zelených střech na území města Brna“, návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – pro
 13. Bod č. 14 Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“, návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – pro
 14. Bod č. 15 – hlasování o návrhu pí Karasové Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – zdržel se
 15. Bod č. 15 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 16. Bod č. 16 Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna – pro
 17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků Veveří 110, 112, 114 – pro
 18. Bod č. 18 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – leden 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 19. Bod č. 19 Projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“ – záměr zařazení do rozpočtu, změna parametrů posouzení projektu – pro
 20. Bod č. 20 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – leden 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 21. Projekt „Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 22. Bod č. 22 Projekt „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 23. Bod č. 23 Projekt „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 24. Bod č. 24 Projekt „Pořízení vozidel pro Statutární město Brno“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 25. Bod č. 25 Projekt „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci – pro
 26. Bod č. 27 Návrh na poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby MČ Brno-sever – výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města, návrh rozpočtového opatření – pro
 27. Bod č. 28 Záměr prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků – pro
 28. Bod č. 29 Záměr prodeje podílu na pozemku p. č. 2760, k. ú. Starý Lískovec, vlastníkovi bytové jednotky č. 593/3 v domě Osová 6 – pro
 29. Bod č. 30 Návrh prodeje podílu na pozemku p. č. 6111, k. ú. Líšeň, pod bytovým domem Bednaříkova 3, Brno – pro
 30. Bod č. 31 Návrh nabytí pozemku p. č. 1231/111 v k. ú. Bohunice pro stavbu „RK – Chodník Dlouhá“ – pro
 31. Bod č. 32 Návrh nabytí pozemku p. č. 3880/13 v k. ú. Řečkovice – pro
 32. Bod č. 33 Návrh nabytí pozemků p. č. 1749/78, p. č. 1749/84 a p. č. 1749/551 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa – nová stavba“ – pro
 33. Bod č. 34 Návrh nabytí části pozemku p. č. 1293 v k. ú. Chrlice pro stavbu „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“ – pro
 34. Bod č. 35 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 4073/12 v k. ú. Královo Pole – pro
 35. Bod č. 36 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/2 k pozemkům p. č. 1197/63 a 1247/122, oba v k. ú. Bohunice – pro
 36. Bod č. 37 Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 3/4 k pozemkům p. č. 1247/92, 1247/93, 1321/64, 1321/122, 1321/123, vše v k. ú. Bohunice – pro
 37. Bod č. 38 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 515 v k. ú. Maloměřice – pro
 38. Bod č. 39 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3071/14 v k. ú. Líšeň – pro
 39. Bod č. 40 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3357 v k. ú. Komín – pro
 40. Bod č. 41 Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na stavbě bez č. p./č. e., způsob využití technické vybavení, postavené mj. na pozemku p. č. 1115/2 v k. ú. Husovice – pro
 41. Bod č. 42 Souhlas s vytvořením společného školského obvodu Základní školy, Brno,Herčíkova 19, příspěvková organizace s obcí Vranov– návrh smlouvy – pro
 42. Bod č. 43 Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a. s. – návrh na změnu přílohy Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna, návrh na svěření pravomoci, návrh rozpočtového opatření – pro
 43. Bod č. 44 Návrh rozpočtového opatření – přesun kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB a Majetkového odboru MMB – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *